کارگاه های ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۶۹۷

برنامه کارگاه های سال ۱۳۹9

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

 

1 یک شنبه 28/‏2/‏۱۳۹9 کارگاه ژورنال کلاب دکتر سمیه حکمت فر هیأت علمی مجازی  
2 چهارشنبه 31/‏2/‏۱۳۹9 کارگاه ترجمان دانش دکتر سهیلا مولائی هیأت علمی مجازی

اسلاید کارگاه

شرکت کنندگان

3 دوشنبه 18/‏12/‏۱۳۹9 کارگاه ترجمان دانش دکتر سهیلا مولائی هیأت علمی مجازی

اسلاید کارگاه

‌‌‌شرکت کنندگان

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۱