کارگاه ها و همایش های ۹۸

تعداد بازدید:۶۹۳

برنامه کارگاه های سال ۱۳۹8

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

 

۱

پنج شنبه

09/‏3/‏۱۳۹8

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

هیأت علمی

سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسلاید کارگاه

‌‌‌برنامه کارگاه

۲

سه شنبه

11/‏4/‏۱۳۹8

کارگاه آشنایی با فرآیند داوری سامانه مجلات

مریم پارسای

هیأت علمی

سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۳

سه شنبه 22/‏5/‏۱۳۹8

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

هیأت علمی

سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسلاید کارگاه

‌‌‌برنامه کارگاه

4 پنج شنبه 7/‏9/‏۱۳۹8 کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر احسان شمسی گوشکی هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی سالن اجتماعات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی  
5

چهارشنبه

پنج شنبه

20-21/‏9/‏۱۳۹8 کارگاه آموزش نرم‌افزار مدیریت منابع علمی Mendeley

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۱