درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۲۲۲۴

تاریخچه

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد. هدف این اداره گسترش و تسهیل چاپ آثار اساتید و کلیه محققین محترم در زمینه‌های تخصصی و علمی می باشد که از طریق نشر تألیف و ترجمه اعضای هیأت علمی تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند.

شورای انتشارات دانشگاه براساس مصوبات کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه آثار تألیفی، و ترجمه ه‏ای اعضای هیأت علمی دانشگاه پس از طرح در کمیته تالیف و ترجمه و انجام مراحل داوری چاپ می شوند.  ۲۰۰ نسخه از این آثار توسط معاونت تحقیقات و فناوری خریداری و عرضه می شود.

اداره انتشارات علمی دانشگاه در حال حاضر ۳ عنوان مجله علمی - پژوهشی را نیز منتشر می کند.

 

رسالت و چشم انداز

رسالت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تلاش در جهت ارتقاء و رونق چاپ و نشر کتاب، ایجاد انگیزه بیشتر در اعضاء هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان می باشد.

 

اهداف

گسترش مرزهای دانش

سهولت دستیابی به آثار ارزنده پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

تقویت بنیه علمی پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه

تشویق پژوهشگران ، مولفین  و مترجمین دانشگاهی به نگارش و تدوین آثار ارزنده

تامین منابع درسی دانشگاهی

کمک به ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی

زمینه سازی برای نهادینه کردن فرهنگ مکتوب و الکترونیکی در سطح دانشگاه

نشر آثار علمی و تحقیقاتی اصیل و ارزنده اعضای هیأت علمی دانشگاه با اولویت نشر کتابهای مرجع و تالیفی

سفارش منابع نشر کتب مرجع به مولفین

 

وظایف

دریافت درخواست متقاضیان تالیف و ترجمه کتاب توسط کارشناس کمیته

بررسی وارزیابی درخواستهای اعضاء هیأت علمی جهت تالیف، تدوین و ترجمه در شورای انتشارات دانشگاه

و مشخص نمودن داوران و ارسال در خواستها جهت داوری

استعلام از وزارت متبوع جهت تکراری نبودن در خواستهای ترجمه و تالیف

تشکیل جلسات شورا و بررسی درخواستها و جوابیه داوری

موافقت و یا عدم موافقت با چاپ کتاب

خرید 200 عنوان از کتابهای چاپ شده از مولفین و مترجمین جهت ارسال به دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ثبت کتابهای چاپ شده در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) توسط کارشناس کمیته

 

 

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۸