رئیس و کارکنان اداره انتشارات

تعداد بازدید:۱۳۹۶

دکتر فرهاد پورفرضی : رئیس شورای اداره انتشارات دانشگاه

شماره تلفن: 045-۳334776

 

کارکنان اداره انتشارات

رزیتا محمدی : کارشناس انتشارات دانشگاه و کارشناس مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

شماره تلفن: 045-33534776

 

تامارا درگاهی : کارشناس مجله سلامت و مراقبت

شماره تلفن: 33717137- 045

 

رقیه تفرجی : کارشناس مجله سلامت و بهداشت

شماره تلفن: ۳۳۵۱۳۴۲۸  (داخلی ۲۲۶)

 

 شرح وظایف: کارشناس اداره انتشارات

  • برگزاری کمیته تالیف وترجمه: دعوت از اعضای کمیته وبرگزاری دروقت تعیین شده
  • تهیه فایلی متشکل از کلیه درخواست ها برای طرح در جلسه
  • در خواست های مربوط به: طرح کتب یرای تایید وتصویب به عنوان کتب منتشره دانشگاه، استفاده از آرم دانشگاه برای کتاب، درخواست ترجمه کتاب، درخواست خرید کتاب توسط دانشگاه،
  • تهیه صورتجلسه ونامه های مربوط به صورتجلسه برای نویسندگان کتب مطرح شده، پی­گیری مصوبات کمیته
  • تهیه وتنظیم آیین نامه انتشارات دانشگاه وطرح در کمیته تالیف وترجمه طی چند جلسه تصویب نهایی در شورای پژوهش

 

سایرامور مربوط به اداره انتشارات شامل:

  • بارگذاری کتب چاپ شده دانشگاه در سامانه مداد،استعلام کتب درخواستی برای ترجمه از سامانه مداد
  • ویرایش اصلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد
  • درخواست خرید کد DOI  برای کلیه مقالات مجلات دانشگاه و پی گیری خرید و اعمال کد مقالات
  • پی گیری تمدید قراردادمربوط به مجلات دانشگاه شامل قرارداد پشتیبانی مجلات توسط شرکت یکتاوب، قرارداد طراح و صفحه ارا مجلات، قرارداد سردبیر وادیتور انگلیسی مجله، ارتباط با کارشناسان مجلات دانشگاه و طرح درخواست ها و مشکلات مجلات در اداره انتشارات

پست الکترونیکی: pub@arums.ac.ir

تلفن :045-۳334776

 

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۳