شورای انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۳۲۹۲

رئیس شورای اداره کتب و انتشارات دانشگاه

دکتر فرهاد پورفرضی

 

اعضای شورای تالیف و ترجمه

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

دکتر حبیب اوجاقی

عضو

دکتر هادی پیری

عضو

دکتر نسرین فولادی

عضو

دکتر حمداله پناهپور

دبیر کمیته تالیف و ترجمه

رزیتا محمدی

کارشناس انتشارات

 

تلفن تماس کارشناس انتشارات 045-۳۱۵۵۲۳۰6

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۴۰۱