کارگاه ها و همایش ها

 

برنامه کارگاه های سال 1399

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

۱

پنج شنبه

99/03/26

اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

اعضای هیات علمی و دانشجویان

معاونت تحقیقات و فناوری

۲

شنبه

 یکشنبه

99/04/7 

99/04/8

کارگاه آموزش نرم‌افزار مدیریت منابع علمی Mendeley

دکتر مجتبی امانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

۳

سه شنبه

99/04/22

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دکتر احسان کوشکی

هیأت علمی

معاونت تحقیقات و فناوری

۴

سه شنبه

99/06/03

اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

هیأت علمی

معاونت تحقیقات و فناوری

۵ پنج شنبه

99/08/19

کلینیکال ترایال

دکتر سعید صادقیه

دکتر افشان شرقی

دانشجویان معاونت تحقیقات و فناوری

برنامه کارگاه های سال ‏1398

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطبان

محل برگزاری

 

۱

پنج شنبه

۰۹/‏۳/‏۱۳۹۸

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

هیأت علمی

سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسلاید کارگاه

‌‌‌برنامه کارگاه

۲

سه شنبه

۱۱/‏۴/‏۱۳۹۸

کارگاه آشنایی با فرآیند داوری سامانه مجلات

مریم پارسای

هیأت علمی

سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

۳

سه شنبه ۲۲/‏۵/‏۱۳۹۸

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

هیأت علمی

سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسلاید کارگاه

‌‌‌برنامه کارگاه

۴ پنج شنبه ۷/‏۹/‏۱۳۹۸ کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر احسان شمسی گوشکی هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی سالن اجتماعات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی  
۵

چهارشنبه

پنج شنبه

۰۲/‏۹/‏۱۳۹۸

۲۱/‏۹/‏۱۳۹۸

کارگاه آموزش نرم‌افزار مدیریت منابع علمی Mendeley

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی سالن آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه