مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS2
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS2
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS2
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS2
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS2
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS3
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS3
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS3
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS3
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS3
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS4
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS4
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS4
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS4
CLASSIFICATION-OF-INFORMATION-SYSTEMS4

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی فعالیت ها و تمرکز کاری خود را در راستای اهداف تأمین نیاز منابع علمی چاپی و الکترونیکی، برنامه ریزی جهت امور اجرایی کتابخانه ­ها، تخصیص و ابلاغ اعتبار خرید منابع علمی، سفارش مقالات و ارائه خدمات مشاوره ­ای مرتبط قرار داده است. همچنین تهیه گزارش­های دوره­ ای تولیدات علمی دانشگاه، برگزاری کارگاه ها و اعتبار سنجی مجلات ثبت و نگهداری پایان نامه­ ها و طرح های تحقیقاتی، توسعه کمی و کیفی مجلات و کتب دانشگاه، در حوزه فعالیت ها و اولویت­های مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  می باشد. تلاش این مدیریت بر همه جانبه نگری نسبت به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقاء سلامت بوده و با ارائه آگاهی و اطلاعات و آموزش های لازم از طریق تدوین، بسط و در دسترس قرار دادن منابع علمی به روز و مورد نیاز دانشگاهیان تلاش نموده و همچنین نسبت به بهره برداری مناسب از این منابع نیز نظارت و مدیریت لازم را اعمال می نماید.

R&T-map

 نشانی:

 خیابان دانشگاه، میدان دانشگاه، ضلع شمالی مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تلفن: ۳۳۵۳۴۷۷۶- ۰۴۵

کد پستی: ۵۶۱۸۹-۸۵۹۹۱